Wrams Gunnarstorps Gods

Parken

I skogen på Wrams Gunnarstorp finns en djurgård och den fungerade tidigare som ett skyddade område för viltet. Muren är anlagd med stor omsorg och skicklighet. Den är cirka 2 m hög, vid marken ca 1,5 m bred och vid toppen ca 70 cm bred. Stenarna är små och samtliga lätta att hantera manuellt. De största är upp mot 40 cm i diameter men de flesta betydligt mindre. Muren är kallmurad i skalmursteknik med inåtlutande, linjära sidor. Krönen på ömse sidor om muren är skarpt markerade och ovansidan plan och tät.

I Länsstyrelsens beslut om bildandet av naturvårdsområdet Hjorthagen uppges muren ha anor från 1500-talet, tyvärr utan källhänvisning. Det äldsta säkra belägget för djurgården i dess nuvarande form som vi funnit i källmaterialet, är i form av en karta från 1725 då gården ägdes av den gamle karolinen kapten Caspar Johan Berch.

Det är tack vare Simontorp Konsult AB som vi har haft möjligheten att få fram den här informationen om djurgården.