Wrams Gunnarstorps Gods

Skogen

Skogen på Wrams Gunnarstorp är 2 771 hektar stor, varav den produktiva skogsmarken är ca 1 955 hektar. Det vanligaste trädslaget i skogen är gran, 66%. För en mer detaljerad lista med hur stor del de olika trädslagen utgör av skogen finns i tabell 1 nedan. Den genomsnittliga volymen på ett hektar är på Wrams Gunnarstorp 184m3/ha. Tillväxten av skogen är 8,1 m3/ha/år och boniteten är 10,6 m3/ha/år.

Skogen är certifierad enligt PEFC, detta innebär bland annat att minst 5% av arealen är avsatt till naturvård. Wrams Gunnarstorp har ett långsiktigt mål för skogsbruket, vilket innebär att man ska minska andelen barrträd och öka lövandelen. Detta görs när lämplig mark ska nyplanteras efter avverkningar. Målet med skogsbruket är att avverka tillväxten, detta innebär att det i genomsnitt avverkas ca 15 000 m3 skog årligen. De olika målklasserna på Wrams Gunnarstorp beskrivs i tabell 2 nedan.

I skogen finns det ett väl utvecklat vägnät som totalt sett är cirka 6 mil långt och består av grusvägar.

På Söderåsens sydsida rinner Hallabäcken, ett av fyra naturreservat i Bjuvs kommun. Det är oerhört vackert här och det är stor artrikedom, både i form av djur och natur. Mer om Hallabäcken och hur man tar sig hit finns att läsa på länsstyrelsens hemsida, på följande länk:
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/skydd-skansk-natur/naturreservat/bjuv/hallabackens-dalgang/Pages/default.aspx

Tabell 1: Procentsats för hur stor del de olika trädslagen utgör av skogen på Wrams Gunnarstorp

Tall0%
Gran66%
Barr2%
Bok14%
Ä.löv8%
Löv6%
Al4%
Överstånd0%

Tabell 2: Fördelning på målklasser

Produktion med generella hänsyn92%
Produktion med förstärkt hänsyn1%
Naturvård med skötsel4%
Naturvård orörd2%
Biotopskyddsområde1%

Djurgården

I skogen på Wrams Gunnarstorp finns en djurgård och den fungerade tidigare som ett skyddade område för viltet. Muren är anlagd med stor omsorg och skicklighet. Den är cirka 2 m hög, vid marken ca 1,5 m bred och vid toppen ca 70 cm bred. Stenarna är små och samtliga lätta att hantera manuellt. De största är upp mot 40 cm i diameter men de flesta betydligt mindre. Muren är kallmurad i skalmursteknik med inåtlutande, linjära sidor. Krönen på ömse sidor om muren är skarpt markerade och ovansidan plan och tät.

I Länsstyrelsens beslut om bildandet av naturvårdsområdet Hjorthagen uppges muren ha anor från 1500-talet, tyvärr utan källhänvisning. Det äldsta säkra belägget för djurgården i dess nuvarande form som vi funnit i källmaterialet, är i form av en karta från 1725 då gården ägdes av den gamle karolinen kapten Caspar Johan Berch.

Det är tack vare Simontorp Konsult AB som vi har haft möjligheten att få fram den här informationen om djurgården.

Aktiviteter i skogen

Skåneleden är ett system av leder runt om i hela Skåne, totalt är Skåneleden 118 mil lång och uppdelad i fem del-leder. Det är enkelt att följa leden då den är utmärkt med orangea markeringar. På Söderåsen får man se fantastiska bokskogar, förhoppningsvis lite vilt och gå i en mysig miljö. Vill du veta mer om Skåneleden så kan du läsa mer om den här: http://www.skaneleden.se/leden/sl-3-as-asleden/

Varje år går Skanneloppet av stapeln i Tingvalla, Åstorp. Det är ett lopp som anordnas av IS Skanne med tre möjliga distanser att löpa, antingen 16.8km, 7.1km eller 3.9km. År 2017 kommer vara det 52:a året i rad som Skanneloppet har löpts på Tingvallas grusvägar. Låter detta som någonting du vill göra? Gå i så fall in på deras hemsida och boka in dig till nästa års tävling redan nu! http://www.isskanne.se/skanneloppet/

Allemansrätten

Tack vare allemansrätten står den svenska naturen öppen för oss alla. Du använder dig när du exempelvis går en promenad, plockar blommor eller åker skidor i naturen. Med denna frihet följer också ett ansvar, vi behöver ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Allemansrättens huvudregel är, inte störa – inte förstöra.

Känner du dig osäker på vad som innefattas av allemansrätten? Då kan du läsa vidare här och få koll på det hur du ska göra om du vandrar, plockar bär, campar eller andra aktiviteter.

Hemfrid m.m. – Man får inte passera över eller vistas på privat tomt eller gårdsplan. Tomt, som inte alltid är inhägnad, är området närmast boningshuset. Där har de boende rätt att få vara i fred. Om insynen är fri måste man hålla sig på rejält avstånd. Du får jogga, cykla, rida och åka skidor över annans mark – men inte över tomt, plantering eller gröda. Du får passera inhägnad betesmark om du inte skadar stängsel eller stör boskapen

Inga motorfordon i terrängen – Det finns ingen allemansrätt för motorfordon. Det är förbjudet att köra bil, MC, moped och andra motordrivna fordon på barmark i terrängen. Det är inte heller tillåtet att köra in med motordrivna fordon på enskilda vägar som är avstängda för motortrafik. Sådant förbud ska vara utmärkt med vägmärke eller på annat tydligt sätt. Du kan normalt parkera omedelbart intill vägen om du inte bryter mot trafikregler, skadar marken, stör markägaren eller hindrar andras framfart.

Camping, bad och båt – Det är tillåtet att slå upp ett tält för något eller några dygn på mark som inte används för jordbruk och som ligger avlägset från boningshus. Ju närmare bebodda hus ju större anledning att be markägaren om lov. Camping med husvagn eller husbil begränsas av terrängkörningslagen. Elda aldrig om det är fara för brand. Vid torrt väder råder ofta eldningsförbud. Kontakta kommunens räddningstjänst om du är osäker om vad som gäller. Sedan vill vi alla ha en ren natur, fri från skräp. All nedskräpning utomhus är förbjuden. Har du exempelvis tältat eller haft picknick måste du städa upp efter dig. Glas, burkar, plastpåsar och kapsyler kan skada både människor och djur.

Blommor och bär, jakt och fiske – Man får inte ta kvistar, grenar, näver, bark, löv, ollon, nötter eller kåda från växande träd. Inte heller ta buskar eller fälla träd. Däremot får du plocka vilda bär, blommor och svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken. Vissa blommor är fridlysta och får inte plockas.

Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten. Alla vilda däggdjur och fåglar är fridlysta och får bara jagas enligt förutsättningarna i jaktlagen och jaktförordningen. Man får fritt fiska med spö och liknande redskap vid kusterna och i landets största sjöar. I övriga vatten krävs tillstånd.

Känner du dig fortfarande osäker på vad allemansrätten innebär? I så fall kan du kika in på följande hemsidor:

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/djur-och natur/friluftsliv/Pages/allemansratten.aspx

http://www2.notisum.com/News.aspx?itemid=281

https://www.svenskaturistforeningen.se/lara/artikelsamling-allemansratten/allemansratten-och-laglandsvandring/?gclid=EAIaIQobChMIlJXXgbGL1wIViIKyCh36qAR0EAAYASAAEgJ4P_D_BwE