Parken

Parken som omger slottet innehåller bland annat en lövgång av avenbok och också buxbomshäckar. Både buxbomshäckarna och avenboken beskrivs av Carl von Linné när han var på sin skånska resa år 1749. Det har även senare planterats en rosenträdgård i parken som ligger belägen precis bredvid buxbomshäckarna och lövgången av avenbok.

 

Förr i tiden var det ett stort fokus på detaljerna i parken och det krävdes många anställda för att upprätthålla den höga standard som parken på Wrams Gunnarstorp alltid hållit. Tack vare att teknologin har utvecklats kan vissa delar av det dagliga arbetet automatiseras, till exempel finns det idag självgående gräsklippare. Med denna hjälp kan man idag ha minst lika hög standard parken igenom som förr i tiden.

Tyvärr är parken stängd för allmänheten då det finns en buxbomsjuka som är ett luftburet virus. Då vi är väldigt rädda om vår buxbomshäck ber vi Er att vänligen respektera detta.